Kniha Mravenci - život lesního společenství z nakladatelství Kazda - recenze.

04.01.2023 14:57

 

S mravencem se v životě setkal každý z nás. Všichni víme, že je jich spousta druhů, že jsou malí, hodně pracovití, a když je máme v domě, nebo ve spíži, není to nic příjemného. To je asi tak v kostce všechno, co o nich běžně víme.

Já mravence pozorovala ráda už jako malá holka. Tedy hlavně ty „malé černé“.

Líbilo se mi, jak nosí vajíčka na zádech, dělali jsme jim z písku cestičky, a kladli jim do cesty stébla –pozorovali jsme jak rychle a snadno překážky překonají.

Setkání s rezavými mravenci už tak milé nebylo, pamatovala jsem si ho na dlouho. Vůbec jsem netušila, když jsem si sedala na trávu, že tam mají ty potvůrky mraveniště - poštípali mě, a nic příjemného to nebylo.

Setkání s velkými – lesními mravenci mi ukázalo, že mravenci nejsou tak bezbranní, jak jsem si myslela. Jednou jsme šli s tatínkem do lesa a narazili cestou na velké lesní mraveniště. Protože tatínek, jako syn hajného, vyrostl v lese, věděl o mravencích spoustu zajímavostí. Jedna z nich mi utkvěla v hlavě napořád. Tatínek přišel k mraveništi, lehce otevřenou dlaní plácl na mraveniště a hned ucukl. Byla to vteřina. Pak nám dal přičichnout k dlani. Během té chvilky měl na ruce spoustu kyseliny mravenčí, a přičichnutí nám pěkně pročistilo dutiny. Od té doby vím, že mravenec není bezbranný tvoreček.

O mravencích se můžete dozvědět spoustu informací v publikaci Mravenci – život lesního společenstvínakladatelství Kazda.

Knihu napsal Armin Schieb, a přečetla jsem ji jedním dechem.

Je to nádherná publikace pro děti a mládež od 10 let, s chutí si ji ale určitě přečte a prohlédne i dospělý. V knize je velmi poutavě popsán život mravenčího společenství, a je v ní i spousta zajímavých obrázků a fotografií.

Knížku jsem vybrala pro vnuka k vánocům, a věřím, že ho bude bavit stejně, jako mě (nevydržela jsem, a přečetla si ji hned, jakmile jsem ji přinesla domů).

Popis knihy:

Mravenci patří k nejpozoruhodnějším živočichům. Při pohledu do mraveniště nás nepřestává udivovat dokonalá organizace jejich společenství a v širších souvislostech i jejich nezanedbatelný vliv na životní prostředí. Soužití mravenců a jejich fascinující schopnost vzájemně komunikovat inspirovaly Armina Schieba k neobvyklému projektu: v digitálně modelovaných hyperrealistických 3D ilustracích nám ve své knize poskytuje pozoruhodný vhled do života mravenců lesních.

Koncepce knihy umožňuje vnímat anatomii, biologii, životní cyklus mravenců i sociální strukturu a komunikaci uvnitř mravenčí kolonie mnohem intenzivněji než při reálném pozorování mraveniště pouhým okem. Dokonalé 3D makro ilustrace vizualizují s překvapivou přesností i ty nejmenší detaily mravenčího mikrosvěta. V kombinaci s odbornými popisy jsou zdrojem k získání komplexních znalostí.

Tato netradiční vědecká expedice do světa mravenců je díky jedinečnému zpracování bohatá na informace, ale její absolvování se pro vás rovněž stane objevným zážitkem.

Autora knihy mravenci zaujali díky mnohavrstevnému společenskému životu, spolupráci při řešení komplexních úloh a v neposlední řadě díky vzájemnému výměnnému vztahu s okolním světem. Práce Armina Schieba měla nejprve obsahovat téma kolektivní inteligence. Při rešerši v jednom výtisku National Geographic však objevil fotoreportáž o armádách jihoamerických nájezdných mravenců, kde byli mravenci znázorněni z absolutní blízkosti při sociálních činnostech. Tato reportáž ho natolik zaujala, že se rozhodl na mravencích ilustrovat kolektivní inteligenci. Jako druh si zvolil mravence lesní. Tyto mravence mohl sledovat přímo v jejich přirozeném prostředí a přitom si pořídit vlastní názorný materiál.

Na základě vlastních skic, autorských i posbíraných fotografií a vědeckých nákresů zhotovil Armin Schieb digitální 3D modely mraveniště a další obrazové motivy. Nakonec modely v počítači naaranžoval do scenérií a díky realistickému prosvícení jim propůjčil dokonalou scénickou atmosféru. Při vzniku knihy pro něj bylo zcela zásadní znázornit mravence a jejich okolí věrohodně, hlavním cílem knihy totiž je, aby se čtenář s těmito nenápadnými a podivuhodnými obyvateli naší přírody seznámil. Pro Armina Schieba je velice důležité, aby byli mravenci vnímáni jako živočichové, proto se zcela vědomě vyhýbá jakémukoli hrozivému vyobrazení. Přál by si, aby úspěch knihy přispěl k tomu, že se u veřejnosti probudí zájem o mravence a respekt vůči nim a že budou vnímáni jako živí tvorové, kteří si zaslouží naši ochranu.

 

Knihu vydalo nakladatelství Kazda, a prohlédnout, nebo koupit si ji můžete po kliknutí zde: Mravenci – život lesního společenství

 

Celý sortiment nakladatelství najdete po kliknutí zde: Nakladatelství Kazda

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Jana v pohodě


Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: