5.7. a 6.7. jsou dva státní svátky. Víme proč je slavíme? Malé připomenutí..

05.07.2018 13:50

 

 Státní svátky 5. července a 6.července jsou  pro nás vyjímečné.

Většina lidí je vnímá jako skvělé prodloužení dovolené a odpočinek. Proč tyhle dva státní svátky slavíme?

Dne 5.7 . slavíme příchod dvou věrozvěstů Cyrila a Metoděje v roce 863 na Velkou Moravu.

Slovanské pravoslavné církve slaví Cyrila a Metoděje 11. května  - podle pravoslavného kalendáře (24. květen podle občanského kalendáře), kdy podle  Cyril (Konstantin) a Metoděj ze Soluně přišli na Velkou Moravu . Doloženo je ale jen to, že se tak stalo na jaře 863.

Kníže Rostislav v roce 862 poslal žádost o vyslání biskupa a učitele, který by položil základ církve ,která by byla nezávislá na biskupech z Franské říše. Císař jeho žádosti vyhověl, a vyslal Konstantina (Cyrila) a Metoděje. Konstantin sestavil nové písmo - hlaholici- pro slovanský jazyk. Přeložili do staroslověnštiny náboženské knihy,potřebné pro bohoslužby. Na Velkou Moravu oba bratři dorazili vroce 863. Konstantin a Metoděj kromě prosazení staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka sestavili také Zákon sudnyj ljudem (Soudní zákon pro laiky), který svolával hromy a blesky na všechny lidi, kterí nepřijali křesťanství a nadále by konali pohanské obřady a oběti. Roku 1880 papež Lev XIII. oba bratry svatořečil a v roce 1981 je papež Jan Pavel II. prohlásil spolupatrony Evropy. Zároveň jsou hlavními patrony Moravy.

 

dne 6.7. slavíme státní svátek jako památku Den upálení Mistra Jana Husa.

Bylo to na církevním koncilu ve švýcarské Kostnici v roce 1415.  Jan Hus byl po několikaměsíčním věznění odsouzen jako kacíř a krutě popraven upálením. Odmítl odvolat své učení o nápravě církve, která tehdy zažívala obrovský morální úpadek. Husova smrt ale ještě zesílila vliv jeho myšlenek a vyústila až v husitskou revoluci. 

K odkazu Jan Husa se vedle husitů hlásí i další církve. Jako svatý mučedník je spolu s Jeronýmem Pražským uctívaný například pravoslavnou církví. 

V roce 1999 byl mistr Jan Hus označen za reformátora církve samotným papežem Janem Pavlem II. Ten tehdy i veřejně politoval jeho upálení.

 

Užívejme si tedy oba volné dny,odpočívejme, nezapomeňme ale, proč tyhle státní svátky slavíme.

Cyril a Metoděj
• FOTO: Profimedia.cz

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Jana v pohodě


Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: