1. neděle Velikonoční ( Boží od Velikonoční)

04.04.2021 10:56
Na Boží hod velikonoční- 1. neděle po Bílé sobotě - největší křesťanský svátek, zakazuje pověra úklid. Ve slavnostní neděli by dívky měly darovat kus velikonočního mazance mladíkovi, který se jim líbí.V tento den se má také podle zvyklostí slavit, hodovat a zpívat.V noci ze soboty na neděli došlo k zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Neděle po Bílé sobotě je začátkem velikonočního období. Boží hod velikonoční nebo taky Slavnost Zmrtvýchvstání Páně je největší slavností křesťanského církevního roku. Slaví se Ježíšovo vítězství nad smrtí a vykoupení celého lidstva. Neděli předchází Velikonoční vigilie. Bohoslužba začíná v sobotu po západu slunce, světí se velikonoční ohně.Věřící na Velikonoční neděli chodí do kostela, kde se slaví mše svaté. V kostelech hoří svíce, které byly zapáleny právě o noční vigilii. Velikonoční neděle by měla být dnem velkých oslav, mnoho rodin si proto dává záležet na bohatém slavnostním obědu.V tento den se v kostele světí velikonoční pokrmy, jako jsou beránek, mazanec, v minulosti i chléb, vejce a víno. Obléct byste si měli nové oblečení jako znamení nového života
 
foto zdroj:wiktionary.org

—————

Zpět


Kontakt

Jana v pohodě


Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: